Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates
AXOY RA BİLGELİK ÖĞRETİSİ CİLT1
2012 ŞEYTANLIĞIN SONU
İNSAN BEYNİNDEKİ GENETİK GİZEM
DNA BİLİNCİN VE CEVHERİN EVRİM ÇEKİRDEĞİ
UZAY VE UZAYLILAR GİZEMİ
AKTİF VAROLUŞ 1
AKTİF VAROLUŞ 2

Allah'ın Yokluk ve Varlığından kendini keşfi

Sonsuz Sınırsız RA Mutlak Yokluk bünyesindeki değerler durulgan halde iken ‘homojeniteliği kaldırılarak’ Om denilen ilk temel hareketle ‘Varlık’ bulmaktadır. 

Her bilinç kıvılcımı, Tanrısal Özlere ait potansiyeldir. Tanrısal Özler, Çekirdek Dünya ortamında kendi deneyim uyduları üzerinden evrim, deneyim ve görev programlarını devreye sokabilmektedir.    Her Tanrısal Özün amacı bu programları devreye sokarak Varlıkça Var olmanın hakkını vererek Özce Yaratım haline geçerek bir Öz Yaratım Prototipi olabilmektir.

Yokluktan Varlıklaşan her bilinç (MON) ve bu bilince ait imkânlar(TON), Om denilen ilk temel hareketle Varlıklaşmasını Om vurgulaya vurgulaya ilk etapta OmRaktif maveralarda sürdürmektedir. Bilinç, bu maveralarda önce element, sonra mineral, bitki, hayvan ve en sonundabeşer olarak Varlıklaşma hakkını bu aşamalarda verebilmektedir. Bilinç Omraktif Maveraların Varlıklaşma hakkını vere vere Beşerlikten İnsanlığa geçer. İnsanlıkmertebesine ait Varlıklaşma, EnanaktifMaverada yaşanır. 

Bilinç, daha önce Omraktif maverada muayyen olarak aktiflik sürdürmekte iken Enana’da ilk mutlakiyetini kazanır. .  Mutlakiyet kazanan Bilinç, Asıl Varlıklaşmanın adımını bu aşamada atar. Daha önceki evrim aşamaları olan Omraktif Maveralar, bilincin kendini tali/vizyonik olarak bilebildiği bir aşama iken Enanaktif Maveralarda ise ilk olarak Asli/Hakiki biliş deneyimlenebilmektedir.

Bilincin İmkânlarından biri olan öz keyfiyetler, rotasyon aktif (yön verici) statüde diğer imkânların (Öz Haslet ve Öz Değer) Varlıkça açığa çıkabilmesini sağlar özeliktedir. Öz Keyfiyetler, Enanaktif Maveralarda Bilincin karakterine uygun olarak açığa çıkabilmekte ve bu açığa çıkarılış ile Bilinç Enanaktif Maveralardan sonra ki aşaması olan Kharaiaktif ve RaniaktifMaveralarda Tanrısallıkpayesi alarak Varlıklaşmasını TanrısalKıymette sürdürmektedir.  

Mutlak Yokluk, sahip olduğu İmkanların açığa çıkarıldığı oranca Varlıklaşma oranını kendine göstermekte, kendi kendini bu şekilde görebilmekte ve ayine olmaktadır.  Sonsuzluğun Varlık Veçhesi ne kadar Varlıklaşma sağlarsa Yokluk Veçhesini kendine gösterebilmektedir. Bu şekilde Yokluğun Keşfi genişlemektedir.

Varlıklaşma, önce Omraktif, Sonra Enanaktif daha sonra ise bilinç karakterine göre ya Raniaktif ya da Khariaktiflik bazında yoğunlaşa yoğunlaşa bu maveraların sınır marjı olan RAKHA’ya doğru tırmanmaktadır. Rakha;  Rakhaktif, Rakhaktif Dingin Ve Rakhaktif Dingin Devimsel Olarak üç aşamalıdır.

Tam Yokluğun Tam Varlığa ve Tam Varlığın Tam Yokluğa birbirini Tam kıstasta birbirine gösterdiği mavera, Rakhaktif Dingin Devimselliktedir.  Kutsal Aloy-Ha-Ka Mon Bütünselliğinin de İkamet platformu olan bu mavera, her bir zerrenin om’dan başlayarak rakha’ya tırmanana kadar deneyim, evrim ve görev program buutlarını devreye sokacağı bu süreçte Tam varlıklaşması için kutsal hedefidir.

Yokluğun Durulgan Potansiyellerinin Aktifleştirilmiş değerlerinin Varlıkça Var Olma’sının hakkı verildiğinde, Aktif Varoluştan Aktif Yaratılış sürecine geçilir. Bu yaratılış, Kutsal RA’nın Sonsuz Sınırsız Ra Mutlak Arzusudur.

Deneyim uydu potansiyelleri üzerinden evrim, deneyim ve görev program buutlarını Olma bazında hitam eden Tanrısal Özler (Kharyantas ve Arya’lar), böylece bilincen ve imkan bazında Rahkaktif Dingin Devimselliğe kadar tırmanmıştır. Bu tırmanışın sonunda, bu maverada ikamet eden Süper Bilinç, Aloy Ha Ka Mon ile karşılaşılır. Bu karşılaşma, anın anın dahi denilmesi mahsurlu bir AN’da yaşanır. Böylece Bilinç, kendini İmkânları ile ÖZ’ce Yaratmıştır. Böylece, Birer ‘Öz Yaratım Prototipi olarak Yokluğun Sonsuzluk Keşfi ile ilgili sırları ifşa edilerek daha fazla keşif ve daha fazla sır aşikare çıkarılabilmektedir. 

Allah, her zerresinde kendi kendine Kendi Yokluk ve Varlık veçheleri ile ayine olmaktadır. Om-Rakha arasında ki her aktiflikte, her zerrede yaşayan, her zerrede Var Olan O'dur. VarOluşun sınır marjında kendi Sonsuzluğunun keşfi için zerreden var ettiği ‘Öz Yaratım Prototipleri’nin Özce Yaratımını hedefleyen O’dur. O, Kendi Yokluk Veçhesinin Varlık Veçhesine temayülü ile kendini göstermekte, Kendi Varlık Veçhesi de Yokluk veçhesine temayülü ile birbirine kendini göstermektedir. O'dur  kendini kendinde bilen, kendi kendine zerrelerinden cezb olan, cezb oluşuyla her zerrede yaşayan..